Co thể thấy trong những nam gần day, nganh du lịch Việt Nam la “con ga biết dẻ trứng vang”. Phat triển khach san da nang gan bien pham van dong nganh du lịch keo theo sự phat triển của cac nganh dịch vụ khac, trong do co dịch vụ lưu tru - khach sạn - nha hang. Tuy nhien, trước nhu cầu di du lịch ngay cang tang của du khach, dịch vụ lưu tru của cac khach sạn ở Việt Nam vẫn chưa dap ứng dược nhu cầu ngay cang cao của khach cả về chất lượng lẫn số lượng.Chị N.H.D (Q.5 - TP.HCM) chia sẻ sự hai long về những ngay lưu tru tai một khach sạn ở Phu Quốc: “Nhan vien lễ tan, nhan vien phục vụ rất than thiện va nhiệt tinh. Phong ốc sạch sẽ, thoang mat, trang thiết bị hiện dại. Noi chung khach san long thanh gia dinh toi rất hai long với phong cach phục vụ của khach sạn. Chất lượng dịch vụ nơi day xứng dang với số tiền ma chung toi bỏ ra”.

Danh gia dịch vụ khach sạn, nhận qua hang tuần cung Chudu24

Hoan toan dối lập với cảm nhận của chị D, chị N.T. Hoa (Q.1- TP.HCM) lại tỏ ra kha thất vọng về dịch vụ của một khach sạn ma chị da lưu tru ở Nha Trang trong chuyến du lịch: "Trước khi di, toi khach san tot o dien bien cứ nghi gia dinh minh sẽ co một chuyến du lịch he thu vị. Nhưng tới khach sạn mới thấy dịch vụ ở day khong giống như những thong tin ma họ da dang tren web. Toi thật sự thất vọng vi phong qua nhỏ, giấy dan tường bị bong troc, ga trải giường cu con nệm thi qua cứng khiến chung toi khong thoải mai. Toi nghi khach sạn chưa xứng tầm 4 sao". Dể giup khach hang co dược dịnh hướng tốt hơn khi lựa chọn dịa diểm nghỉ dưỡng, cung như gop phần nang cao chất lượng dịch vụ của cac khach sạn, chuyen mục danh gia khach sạn của Chudu24 da ra dời.

Danh gia dịch vụ khach sạn, nhận qua hang tuần cung Chudu24

Sau 6 nam hoạt dộng, co rất nhiều khach hang da gửi những danh gia hữu ich về khach sạn ma họ da lưu tru về cho Chudu24. Chinh nhờ những danh gia ấy, da tạo dược sự tương tac giữa khach sạn va khach hang, phần nao nang cao chất lượng dịch vụ của cac khach sạn cung như lam hai long khach du lịch.Nhằm tri an khach hang va thực hiện sứ mệnh phat triển nganh du lịch Việt Nam, Chudu24 da khởi dộng chương trinh Mỗi ngay một danh gia - mỗi tuần một mon qua diễn ra từ ngay 6/9 dến 7/11.Cụ thể, khi tham gia viết danh gia khach sạn, khach sẽ co cơ hội trở thanh những chủ nhan sở hữu voucher trị gia 500.000 dồng dể dặt phong khach sạn tại Chudu24.Mọi thong tin chi tiết về chương trinh dược cập nhật tại fanpage của Chudu24: Tại day.Chudu24.com ra dời thang 9/2008, la trang website dầu tien ở Việt Nam mang dến danh gia khach sạn bằng tiếng Việt. Tới nay, Chudu24.com da co hang tram ngan danh gia thực tế về cac khach sạn ở Việt Nam từ chinh khach hang người Việt từng dặt phong va lưu tru.Tư liệu: Chudu24

Bai viết dược cập nhật lần cuối luc 15:00 - 10/09/2014

Comment

Comment:

Tweet