Khach sạn Huế Amigo

posted on 05 Apr 2015 18:17 by ksdenhat01
Giới thiệu: Mỗi phong trong Khach Sạn Huế 2 sao nay dều cung cấp cho du khach phong khong hut thuốc, diều hoa nhiệt dộ, ban, may sấy toc, truy cập internet (khong day).

Khach Sạn Huế Amigo cung cấp cho du khach phong khong hut thuốc, diều hoa nhiệt dộ, ban, may sấy toc, truy cập internet (khong day).

Du khach sẽ thich thu với cac tiện nghi va dịch vụ tuyệt vời của khach sạn trong do co dịch vụ giặt la/giặt kho, nha hang, dịch vụ phong, ket an toan, dưa don khach sạn da lạt agoda/san bay, tour. Amigo la Khach sạn ở Huế kết hợp dịch vụ chuyen nghiệp với cac tiện nghi hiện dại dể dem dến cho du khach một kỳ nghỉ dang nhớ. 

 

Khach Sạn Huế Amigo rất han hạnh dược phục vụ quy khach!

 

Tiện nghi va dịch vụ khach sạn

Dịch vụ giặt la/giặt kho

Dịch vụ phong

Dịch vụ phong 24 giờ

Dưa don khach san de nhat/san bay

Ket an toan

Người giữ cửa

Tour

WiFi

Ban

Bồn tắm

Diều hoa nhiệt dộ

Phong khong hut thuốc

Quan bar nhỏ

Tivi

Truyền hinh vệ tinh/cap

Voi hoa sen

Internet (miễn phi)

Bai dỗ xe

Comment

Comment:

Tweet