Khach sạn Rising Dragon Haven

posted on 18 Apr 2015 09:19 by ksdenhat01
Khach sạn Rising Dragon Haven

Dịa chỉ: 17 Phan Dinh Phung, Ha Nội

Tel: 04 37349988

Email: reception8@risingdragonhotel.com

Website: hotel84.com/ha-noi/khach-san-rising-dragon-haven.html

Số phong:

var num_image = 10Nằm tren một duy nhất của một con dường lam hai long nhất tại Ha Nội với cay gia nhất cung như biệt thự kiến truc Phap - dường Phan Dinh Phung, Rising Dragon Haven khach sạn tự hao cho mới Khach sạn Bảo Ngọc xuất hiện của co như la một khach sạn nhỏ . No la một vi dụ phong cach của phong cach kiến ​​truc hiện dại với tieu chuẩn Việt Nam mặt tiền cổ diển . Ben trong la một kết hợp của hiện dại va hiện dại cung như giai diệu thuộc dịa cu thời với mau sắc va trang tri gợi len lịch sử lau dai của Ha Nội. Sảnh va khu vực tiếp tan la tran ngập mau sắc của phương Dong sang trọng .

 

32 phong ngủ bao gồm 16 Deluxe; 08 thanh phố xem Deluxe va 08 phong Studio la thanh lịch va sang trọng , co cac thiết bị nhất up-to- ngay va cac tiện nghi vệ sinh . Họ cung dược thiết kế hấp dẫn - anh sang , thoang mat rộng rai va với mau sắc dể tạo ra một anh sang ấm ap .

 

Tất cả cac phong dều dược dặc trưng với King Size hoặc giường dơn , phong tắm cho Deluxe va Deluxe tầm nhin thanh phố va bồn tắm cho Studio Suite, trong phong Ket an toan, diều hoa khong khi diều khiển từ xa , truyền hinh vệ tinh , diện thoại quốc tế , quan bar nhỏ , toc cơ sở lam may sấy , dịch vụ phong , ca phe va tra , nước khoang miễn phi , giỏ trai cay khi nhận phong trong , bữa sang tự chọn hang ngay,

 

Nhom chung toi co một niềm dam me lớn trong nganh du lịch va nganh khach sạn. Gia trị cốt loi của chung toi la mang lại cho khach hang với sự chao don cảm giac như CHỦ tất cả cac lần tại Rising Dragon Haven. Khach hang sẽ thấy ở mỗi nhan vien ở day khong chỉ chuyen nghiệp trong nhiệm vụ nhưng cung di -mate thong tin tại Ha Nội, Việt Nam .

Loại phong

Gia phong

Tiện nghi

Dịch vụ

Vị tri

Nhận xet

Studio Suites

Số lượng phong: 08

 

Xem sang trọng thanh phố

Mo tả phong / Suites : Khach sạn chung toi tự hao co hut thuốc lớn va khong hut thuốc phong , một số trong do co tinh nang quay trở lại ben trong khach sạn với khung cảnh lộng lẫy của thanh phố cổ Ha Nội va lớn phong tắm rieng . Mỗi phong dều dược trang bị với hệ thống trung tam diều hoa khong khi

 

Tiện nghi: Nha hang tren mai nha co một trinh dơn rộng cho bữa an sang , bữa trưa va bữa tối. Khach dược cung cấp bữa sang kiểu Au miễn phi như một phần của kỳ nghỉ của họ . Internet khong day co sẵn , như la cac may tinh trong phong khach sạn của chung toi .

 

Cung cấp cac dịch vụ : Dịch vụ phong va cac tiện nghi khac dược cung cấp theo yeu cầu. Xin vui long thong bao cho nhan vien noi tiếng Anh của chung toi nhu cầu của bạn va chung toi sẽ rất vui khi dược phục vụ bạn

 

phong gia dinh

Mo tả phong / Suites : Khach sạn chung toi tự hao co hut thuốc lớn va khong hut thuốc phong , một số trong do da co mặt Khach san Huu Nghi trước của khach sạn với tầm nhin tuyệt dẹp của thanh phố cổ Ha Nội va phong tắm lớn với bồn tắm . Mỗi phong dều dược trang bị với hệ thống trung tam diều hoa khong khi

 

Tiện nghi: Nha hang tren mai nha co một trinh dơn rộng cho bữa an sang , bữa trưa va bữa tối. Khach dược cung cấp bữa sang kiểu Au miễn phi như một phần của kỳ nghỉ của họ . Internet khong day co sẵn , như la cac may tinh trong phong khach sạn của chung toi .

 

Cung cấp cac dịch vụ : Dịch vụ phong va cac tiện nghi khac dược cung cấp theo yeu cầu. Xin vui long thong bao cho nhan vien noi tiếng Anh của chung toi nhu cầu của bạn va chung toi sẽ rất vui khi dược phục vụ bạn

 

kết nối phong

Mo tả phong / Suites : Khach sạn chung toi tự hao co hut thuốc lớn va khong hut thuốc phong , một số trong do co ban cong dẹp nhin ra khu phố cổ va phong tắm lớn với bồn tắm . Mỗi sang trọng va phong tieu chuẩn trong xay dựng an toan va yen tinh của chung toi co may lạnh va nước nong.

 

Tiện nghi: Nha hang tren trang web co một trinh dơn rộng cho bữa an sang , bữa trưa va bữa tối. Khach dược cung cấp bữa sang kiểu Au miễn phi như một phần của kỳ nghỉ của họ . Internet khong day co sẵn , như la cac may tinh trong phong khach sạn của chung toi .

 

Cung cấp cac dịch vụ : Dịch vụ phong va cac tiện nghi khac dược cung cấp theo yeu cầu. Xin vui long thong bao cho nhan vien noi tiếng Anh của chung toi nhu cầu của bạn va chung toi sẽ rất vui khi dược phục vụ bạn

 

Tiện nghi Dịch vụ

dồ uống

Bữa sang tự chọn hang ngay

Phong yen tinh va lớn

2 giường dơn hoặc 01 giường doi lớn

san gỗ

diện thoại quốc tế

truyền hinh vệ tinh

Ca phe va tra lam

Nước khoang miễn phi

Giỏ trai cay khi nhận phong trong

Trong phong Ket an toan

Hệ thống trung tam diều hoa khong khi (nong va lạnh )

Truyền hinh vệ tinh , diện thoại quốc tế

bar mini

Ban Ban trang diểm

Truy cập internet khong day

King Size hoặc Twin giường

May sấy toc va phong tắm tiện nghi ...

 Dặt ngay

 

 

Comment

Comment:

Tweet